Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej “RODO”, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca PaperSmile Natalia Bartosiak, z siedzibą w Straszynie, przy ul. Marsa 14F, jest Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego.

Klient rejestrujący się w Sklepie Internetowym oraz dokonujący zakupów bez rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i formularzu Zamówienia Sklepu Internetowego prowadzonego przez Usługodawcę.

Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w następujących celach:

 • w związku z koniecznością realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie Internetowym,
 • w związku z obsługą reklamacji zgłoszonych przez Klienta,
 • w związku z obsługą zwrotów wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • dla potrzeb marketingowych, w celu wysyłania Newslettera, przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych (dotyczy tylko Klientów którzy dodatkowo zgodzili się na przesyłanie Newsletera),
 • w związku z koniecznością prowadzenia rozliczeń podatkowych (dotyczy faktur).

Usługodawca przetwarza następujące dane Klientów:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

Usługodawca udostępnia Klientom serwisu Sklepu Internetowego dobrowolną możliwość założenia konta zabezpieczonego hasłem.

Każdy Klient ma możliwość dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w trakcie składania zamówienia.

Każdy Klient posiadający konto w serwisie Sklepu Internetowego ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Po zalogowaniu się do Sklepu i wybraniu sekcji “Moje konto”, zalogowany Klient może wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych.

Usługodawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Klientom posiadającym konto w serwisie Sklepu Internetowego Usługodawca udostępnia utrwaloną treść Umów Sprzedaży. Dane te dostępne są  w panelu klienta w sekcji “Twoje zamówienia” w serwisie Sklepu Internetowego.

Klient ma prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych lub ich całkowitego usunięcia z bazy danych. Należy ten fakt zgłosić Kontaktując się ze Sprzedawcą najwygodniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przekazywanie Danych osobowych w związku zawartą Umową Sprzedaży:

 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za obsługę płatności,
 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za realizację wysyłek zamówionych Towarów.
 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe i podatkowe,

Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.